Riskli Bina Raporu Almak ve Ankara Yıkım Uygulamalarımız

Riskli binadan kasıt,  yapıların can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikelere sahip olmasıdır. Bu binalar çürük veya yaşlı binalar olabilir. Yıkılma riski sadece depremlere değil, binanın fiziki olarak yapı elamanlarının dayanıksızlığından da kaynaklanabilir.

6306 sayılı kanun kapsamında konut yenilemek isteyenlerin risk tespiti yaptırması gerekir. Bu durumdaki mülk sahipleri, Kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenileyebilir. 6306 sayılı yasadan faydalanarak finansal destek alabilir. İşte bu parasal desteği alabilmek için konut sahibinin risk tespiti yaptırılması gerekmektedir.

Riskli Yapı Nedir? Riskli Yapıların Tespiti Nasıl yapılır?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da Riskli yapı; “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir.

Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir.

Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Yıkım İşlemlerimiz

ÖZGÜR-OL Yıkım olarak deneyimli kadromuzla Ankara başta olmak üzere, Türkiye’nin her bölgesinde yıkım hizmeti sunmaktayız. Modern yıkım ekipmanları ve kurumsal hizmet ilkelerimizle sunduğumuz hizmetlerle ilgili oldukça saygın özel ve kamu kurumu referanslarımız mevcuttur. Referanslarımız için lütfen tıklayınız…

Riskli Bina Raporu Almak ve Ankara Yıkım Uygulamalarımız

7/24 Alo Yıkım Ekibimizi Arayabilirsiniz: 0532 424 00 32

Yıkım, söküm, enkaz kaldırma ve hafriyat işlerinde Profesyonel Çözümler

Loading...