YAPILARDA YIKIM YÖNTEMLERİ

Özgür-Ol Tarafından Yapılan Yıkım ve Söküm İşlerinde Kullanılan Yöntemler

Hassas Yıkım Yöntemi
Makine ya da fazla güç kullanmanın tehlikeli olacağı durumlarda bu yöntem kullanılmaktadır. Yine makineler ve iş ekipmanlarının güvenli hareket edemeyeceği alanlarda kullanılır. Konvansiyonel yıkım aletleri ile işçi marifeti ile yaptığımız yıkım metodudur.

Hava Takviyeli Kompresörlü Yıkım Yöntemi
Hassas Yıkım Metodunun kullanıldığı yerlerde ekstra güç gereken hallerde kullandığımız yıkım kırım metodu.

Kat Kesimli Yıkım Yöntemi
Yüksek yapıların, büyük iş makinelerinin ulaşamadığı katlarının kırım ataşmanlı mini eksvatörlerle kat kesimlerinin yapılarak, kalan kısımlarının büyük iş makineleri ile yıkıldığı yıkım metodudur.

Tabla Çökertmeli Yıkım Yöntemi
Yapıların taşıyıcılarının kesme gerilme noktalarının zayıflatılarak, döşeme tablalarının birbiri üzerine çökertilmesi yoluyla uyguladığımız bina yıkım kırım yöntemidir.

Yüksek Erişimli Yıkım Yöntemi
Özel donanımlarla, ekstra uzatılmış bomlu iş makinelerimizle, binaları yukarıdan aşağıya gelişmiş iş makineleri marifetiyle yıkılması ve kırılması yöntemidir.

Çökertmeli Yıkım Yöntemi
Yapıların taşıyıcı sistemlerini zayıflatarak, iş makineleri ile  binaları tümden çökertme yoluyla uyguladığımız yıkım ve kırım yöntemidir.

Beton Kesme ve Delme Yolu İle Yıkım Yöntemi
Beton kesme makineleri ve karotiyer marifeti ile yapıların zayıflatılarak uygulanan bina yıkım yöntemidir.

Yukarıda saydığımız bina yıkım yöntemleri dışında, çağın gerektirdiği ve teknolojik değişimler ve uluslararası yöntemler bina yıkım hizmetlerimiz için güncel ve uygulanabilir bir firma kalite politikamız bulunmaktadır. Bina yıkım teknikleri konusunda, iş başlangıcında hizmet alan kurumlara gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Yıkım, söküm, enkaz kaldırma ve hafriyat işlerinde Profesyonel Çözümler

Loading...